Innovatiekrediet: financiering van hoog risicovolle innovaties

Het innovatiekrediet is een overheidskrediet voor meerjarige R&D-projecten. Het krediet is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten (technologisch nieuw en uitstekend business perspectief). Deze projecten moeten binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Bijvoorbeeld de technische ontwikkeling van een nieuw product of de ontwikkeling van een medicijn waarbij nog een klinische studie is vereist. De uitvoering wordt verricht door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Een innovatiekrediet wordt meestal aangeboden in de vorm van een rentedragende lening (omvang meestal tussen de € 500.000,- en € 2.500.000,-) met een maximaal kredietpercentage van 45%. Binnen dit instrument kunt u maximaal 10 miljoen euro aan krediet ontvangen.

Projectfinanciering voor R&D

Een bekende misvatting is dat men ervan uit gaat dat het innovatiekrediet een bedrijfsfinanciering betreft. Dit is echter niet het geval: het is een afgebakende projectfinanciering voor R&D. Het innovatiekrediet is bedoeld om de fase tussen bewezen technische haalbaarheid en marktintroductie mede te financieren. Marktintroductie en vercommercialiseringsactiviteiten zijn niet te financieren via dit instrument, maar zijn wel onderdeel van de onderbouwing van de veelbelovende businesscase.

 

De kredietaanvraag voor dit instrument moet (naast een businessplan en financieel plan/prognoses) dan ook vergezeld gaan met een uitgebreid R&D-plan met daarin een vooraf gedefinieerd project met uitgebreide analyse van technische risico's, oplossingsrichtingen en ontwikkel-roadmap met kwantiatief en meetbaar gemaakte tussen- en eindresultaten.

 

Waarom het innovatiekrediet?

  • Deze financieringsvorm is specifiek ingericht voor de ontwikkelingsfase van een product of dienst en kan daarom goed rekening houden met deze (hoog) risicovolle en onzekere fase.

  • De omvang van het krediet tot maximaal € 10 miljoen maakt het toepasbaar voor cases met een forse financieringsbehoefte (bijv. bij klinische ontwikkeling).

  • Financieringsverstrekkers (o.a. banken) zijn vaak niet happig om in deze fase te financieren / investeren vanwege het grote risico op mislukken. Dit maakt dat instrumenten van deze omvang in deze fase schaars zijn.

  • Als onderdeel in de financieringsmix kan dit gebruikt worden als risicoreductie voor andere financieringen (bijv. investeerders).

  • Ander belangrijk voordeel is het feit dat een financieringsverstrekker bij dit type financieringen de lening om kan zetten naar een subsidie (geen terugbetaling) wanneer het prototype technisch faalt.

Daarnaast zijn er wel een aantal randvoorwaarden die u in uw keuze voor dit instrument goed moet afwegen:

  • Co-financiering. De dekking van de overige 55% co-financiering moet op voorhand aangetoond kunnen worden (financieren uit toekomstige cashflows wordt niet geaccepteerd: harde toezeggingen (op papier toonbaar),  al dan niet verbonden aan voorwaarden / halen milestones van financieringsverstrekkers of uit eigen middelen).

  • Uitgebreide onderbouwde businesscase is noodzakelijk met R&D-projectplan, businessplan en financiële projecties voor zowel de projectfase als vercommercialiseringsfase (projectie in veel gevallen 8 tot 10 jaar vooruit).

  • Rentedragend krediet met aflossingsverplichting met percentages tussen de 4 en 10% (afhankelijk van type ontwikkeling en risicoprofiel). Aflossing start uiterlijk 1 jaar na afloop van de projectfase.

  • De doorlooptijd van een aanvraag tot aan beoordeling ligt gemiddeld tussen de 5 en 8 maanden.

Combineren met andere financieringsinstrumenten

Het Innovatiekrediet zal in veel gevallen gecombineerd worden met andere financieringsbronnen binnen de financieringsmix. Dit is mede ingegeven door de co-financieringseis van RVO.

Voorbeeld:

Een bestaand bedrijf wil een nieuwe productietechnologie ontwikkelen voor het op industriële schaal kunnen produceren van vezelversterkte producten.

Het bedrijf heeft een financieringsbehoefte van € 3,2 miljoen voor 2 jaar R&D, inclusief testing. Daarna is er een stevig marktpotentieel, internationaal. In de jaren na de R&D is er ook nog financiering nodig. Het innovatiekrediet dekt 45% van € 3,2 miljoen af, de rest wordt ge-cofinancierd door de ondernemer en een investeerder samen (deels via een achtergestelde lening).

Verder kan er een beroep worden gedaan op de WBSO RDA en een andere innovatie-subsidie, hetgeen een positieve impact heeft op de totale financieringsbehoefte.

Kortom: het innovatiekrediet een niet te onderschatten traject. Het vergt veel tijd en energie van uw team en zal veel impact hebben op de verdere koers van uw onderneming. Laat u dan ook goed informeren of over de (on)mogelijkheden van deze vorm van financiering en maak een weloverwogen go/ no-go.

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over het innovatiekrediet? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

Subsidiebarometer.nl