Interreg Nederland Vlaanderen: innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit.

Eerste “call for proposals” naar verwachting eind 2014/ begin 2015 geopend

Op korte termijn zal Interreg zijn subsidieprogramma weer ter beschikking stellen met een open call. Interreg is een Europese subsidieregeling die zich richt op samenwerkingsprojecten voor duurzame ruimte en regionale ontwikkeling. De subsidieregeling stimuleert partijen om grensoverschrijdend samen te werken aan gezamenlijke problemen in de regio. Deelnemende partijen zijn onder andere bedrijven, overheden en/of kennisinstellingen. Met name MKB-ondernemingen worden in de nieuwe periode (2014-2020) gestimuleerd om te participeren in Europese samenwerkingen met als doel meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

Nederland-Vlaanderen

Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma. Langs de grens tussen België en Nederland is het Interreg-programma Nederland-Vlaanderen het belangrijkste programma. Het nieuwe samenwerkingsprogramma richt zich op de thema’s innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit. Voor Nederland komen kunnen bedrijven, instellingen en organisaties gevestigd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland vanaf 2015 inschrijven op de geopende call.

Nederland-Vlaanderen zal vermoedelijk € 152 miljoen aan middelen krijgen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om tussen 2014 en 2020 te investeren in grensoverschrijdende projecten. 40 procent van dit budget zal besteed worden aan onderzoek en innovatie. Het programma subsidieert tot 50% van de kosten van een project. 

Meer informatie

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over deze regeling of zou u graag willen toetsen of u project binnen deze regeling past? Neem dan contact met ons op (013-4670400) of maak gebruik van het contactformulier.

Over Interreg 2014-2020

In totaal zijn er 4 verschillende Interreg-programma’s onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa. Deze zijn gericht op samenwerking in de grensregio’s (Interreg A), transnationale samenwerking binnen North Western Europe (NWE), transnationale samenwerking binnen binnen de North Sea Region (NSR) en door de Europese Unie heen (EUROPE), dus niet gebonden aan een bepaald grondgebied van de EU.

 

Subsidiebarometer.nl