IPC kansen voor het innovatieve MKB

In september 2012 sluit de volgende ronde van de IPC-regelingen. De Innovatie Prestatie Contracten (IPC) regeling is gericht op clusters van MKB-bedrijven die gezamenlijk aan innovatie werken.


Wat houdt de regeling in?
De subsidieregeling Prestatie Innovatie Contracten (IPC) heeft tot doel om samenwerking op innovatief gebied te stimuleren. Hiertoe wordt een cluster gevormd. Dit cluster bestaat uit 15 – 20 MKB-bedrijven.

Hoe hoog is de bijdrage?
De subsidie bedraagt 40% over de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per deelnemer bedraagt € 25.000.
 
Wat zijn de subsidiabele kosten?
De subsidiabele kosten mogen voor 40% bestaan uit eigen uren; hiervoor geldt een vast tarief van € 60 per uur. De andere 60% van de kosten zijn bedoeld voor aan derden betaalde kosten betreffende kennis, materialen e.d. (out-of-pocket-kosten). Een deel (minimaal 20%) van de totale kosten dient u te besteden aan samenwerking binnen het cluster.
 
Hoe kunt u deelnemen?
RTE Adviesgroep is betrokken bij de clustervorming van een aantal IPC-trajecten waar de stichting Tilburg Innovation Center als penvoerder wil gaan fungeren. Het betreft de volgende clusters:
 
Cluster zorg: ‘Medische technologie en Zorg’

Gezocht worden ondernemers die zich bezighouden met meerjarige innovatieprojecten op het gebied van “Health & quality of life”: innovaties in de gezondheidszorg die een positieve impact hebben op kwaliteit van leven: gericht zijn op herstel, gezonder leven en welbevinden. De focus qua innovatietrajecten zal liggen op het gebied van Diabetes en healthy living (wellbeing)

Cluster ICT : “ontwikkeling infrastructuur voor samenwerkende communities”.
Gezocht worden ondernemers die zich bezighouden met meerjarige innovatieprojecten op het gebied van ICT in een ‘verbonden maatschappij’. Het gaat om innovaties die betrekking hebben op: de creatie, selectie, opslag, distributie en consumptie van informatie en het ontwikkelen van tools voor communicatie- en informatie-uitwisseling binnen met elkaar verbonden communities.
Kortom de ontwikkeling van slimme ICT-tools waarmee op efficiënte en praktische wijze gecommuniceerd kan worden en gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen met elkaar verbonden belanghebbenden.
 
Heeft u vragen over deze regeling of wilt u zich bij een cluster aansluiten dan kunt contact met ons opnemen (013-467 04 00 of per mail).