Kredietunies interessante optie in financieringsmix MKB

Nieuwe vorm van kredietverstrekking erg populair in MKB

Door het aangescherpte kredietbeleid van banken is het voor MKB-bedrijven steeds lastiger geworden om financiering te verkrijgen. Met name kredieten tot €250.000 zijn door hoge behandelingskosten en strengere regels van Nederlands en Internationaal toezicht voor banken niet meer rendabel. Vanuit de groeiende behoefte van het MKB naar nieuwe vormen van kredietverstrekking zijn kredietunies ontstaan. Dit zijn ondernemersverenigingen waar kredietverstrekking plaatsvindt van, voor en door en MKB-ondernemers.

Doelgroep

De leden van kredietunies zijn MKB-ondernemers die over kapitaal beschikken (kredietgevers) en MKB-ondernemers die op zoek zijn naar middellange financiering voor hun investeringen (kredietnemers). Middels een gemeenschappelijks kas stellen kredietgevers geldmiddelen beschikbaar aan kredietnemers die geld lenen uit deze kas. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en eigenaar van een kredietunie. De leden bepalen gezamenlijk het beleid en kiezen het bestuur. Om lid te worden moeten ondernemers tot de doelgroep van een kredietvereniging behoren. Kredietunies zijn georganiseerd per bedrijfstak, stad of regio.

Voordelen

Een kredietunie kent gelijkenissen met het fenomeen “crowdfunding”. Groot verschil is dat een kredietunie een besloten community is voor enkel leden en dat tussen die leden een “common bond” ontstaat (samen uit, samen thuis, het delen van rendement en risico). Aan een lidmaatschap zijn voor beide partijen voordelen te benoemen.

Kredietgevers ontvangen een rentevergoeding voor het risico dat zij lopen en zijn direct betrokken bij de vraag aan wie hun geld wordt uitgeleend en tegen welke voorwaarden. Zij treden daarnaast op als coach voor de kredietnemers. De kredietgevers zijn doorgaans ervaren MKB-ondernemers die kredietnemers kunnen adviseren, coachen en helpen bij de bedrijfsvoering. De kredietnemer krijgt een coach met specialistische vak- en of bedrijfskennis en de kredietgever vergroot met zijn of haar begeleiding de kans op rente en aflossing van een investering.

Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietgevers, heeft een democratische basis en kent geen winstoogmerk. Een eventueel positief saldo voor de coöperatie komt ten goede aan zowel kredietgevende als kredietnemende leden.

Kredietunies in Nederland

Kredietunies worden door het hele land opgericht door MKB-ondernemers die het belang van een alternatieve financieringsbron voor de bedrijfstak, regio of stad herkennen. De Vereniging van Kredietunies in Nederland heeft thans 141 aanvragen ontvangen; 61 van brancheverenigingen en 80 van lokale en regionale ondernemersverenigingen. De bedragen die verstrekt mogen worden variëren per kredietunie. Het plafond voor kredieten is landelijk vastgesteld op een maximum van  €250.000 per verstrekking.

De optimale financieringsmix

Met de intrede van kredietunies is er een nieuw financieringsinstrument beschikbaar dat mogelijk past in uw optimale financieringsmix. Afhankelijk van de levensfase van uw product of onderneming kan deze speciale vorm van financiering uitkomst bieden. Wilt u weten welke vorm van financiering bij uw als onderneming past? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier. RTE Adviesgroep realiseert samen met u de juiste balans in uw financieringsmix.

Subsidiebarometer.nl