MIT-Zuid 2016: regionale openstellingsdata bekend

Ook in 2016 kunnen MKB-ondernemers in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland gebruik maken van de MIT Zuid-regeling. Voor het nieuwe jaar zijn de voorbereidingen weer in volle gang en zijn de openstellingsdata inmiddels bekend. Aanvragen voor innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten kunnen van 10 mei tot en met 1 september worden ingediend en worden behandeld volgens het principe first come, first serve. Voor R&D- samenwerkingsprojecten geldt het tenderprincipe en is de regeling opengesteld van 5 juli tot en met 1 september.

MIT Zuid- regeling in het kort

De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectorenregeling (MIT) wil MKB-ondernemers stimuleren bij hun innovatieplannen. De regeling stelt subsidie beschikbaar voor verschillende instrumenten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw innovatieve product, proces of dienst. Deze landelijke regeling wordt sinds vorig jaar ook regionaal aangeboden. Naast dat u moet voldoen aan de regionale eisen dient er aansluiting te zijn met de de innovatie-activiteiten van één van de negen topsectoren, te weten: agro & food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water.

In de regio Zuid-Nederland wordt er subsidie beschikbaar gesteld voor de volgende innovatie-instrumenten:

Innovatieadviesprojecten: een innovatieadviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. U kunt een innovatieadviesproject laten uitvoeren door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie.

Haalbaarheidsprojecten: studie naar de technische en economische kansen en uitdagingen van een ontwikkeling welke vooraf in kaart worden gebracht. Dit alles mondt uit in een praktisch, op maat advies voor uw bedrijf. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar.

R&D samenwerkingsprojecten: Initiatief gericht op technische product-, proces- of dienstenontwikkeling. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Uitvoering gebeurt voor gezamenlijke rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. Inbreng van ieders kennis en kunde mondt uit in topontwikkelingen. De looptijd van een R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Subsidiepercentages en budget nog onbekend

In 2015 werden verschillende MIT-instrumenten voor het eerst regionaal aangeboden door de zuidelijke provincies. Dit betekende een groot succes met maarliefst 102 goedgekeurde projectaanvragen en zo'n € 8,9 miljoen aan subsidieverstrekking. Met name de belangstelling voor haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten was groots en het totale budget is naar verwachting dan ook volledig uitgeput. De regionale budgetten en subsidiepercentages van de MIT-instrumenten voor 2016 zijn nog onbekend. De verwachting is dat de regeling in grote lijnen zal overeenkomen met 2015. Voor een inzicht in de instrumentele subsidiepercentages- en plafonds van 2015 klikt u hier.  

Meer informatie?

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de MIT Zuid-regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

Subsidiebarometer.nl