MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT); toets uw innovatie met een haalbaarheidsstudie!

Vanuit de overheid is er de ambitie om technologie en ontwikkeling in Nederland te stimuleren. In 2015 wordt er dan ook € 50 miljoen beschikbaar gesteld om het MKB te stimuleren via het subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Via de MIT-regeling kunnen innovatieve ondernemers subsidies aanvragen voor verschillende instrumenten, waaronder haalbaarheidsstudies. RTE Adviesgroep nodigt u uit om samen te kijken naar de subsidiekansen- en mogelijkheden voor een haalbaarheidsstudie naar uw innovatieve idee.

Wat levert het op?

Een haalbaarheidsstudie is een studie die vooraf de technische en economische kansen en uitdagingen van een voorgenomen innovatietraject in kaart brengt. Een haalbaarheidsstudie bestaat vooral uit desk research en wordt in enkele gevallen aangevuld met quick & dirty-experimenten als dit noodzakelijk is voor de besluitvorming over het starten van een vervolgtraject. Onder desk research wordt onder andere literatuuronderzoek, patentsearch, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse verstaan. Dit alles mondt uit in een schriftelijk en praktisch, op maat advies voor uw bedrijf.

 

Welke topsectoren?

Deelname aan de subsidieregeling voor haalbaarheidsstudies is mogelijk doordat uw onderneming activiteiten verricht die passen binnen de ambities van de topsectoren. Voor 2015 is nog niet bekend welke instrumenten iedere topsector ter beschikking stelt. RTE verwacht begin maart meer te kunnen melden hierover. In totaal zijn er negen topsectoren waar de MIT zich op richt, te weten agro & food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water.

Budget en openstelling

De subsidie voor haalbaarheidsstudies bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,- per project. Vanaf 19 mei 2015 kunnen aanvragen worden ingediend binnen diverse topsectoren.

Meer informatie over haalbaarheidsstudies?

Wilt u toetsen of uw haalbaarheidsproject in aanmerking komt voor deze subsidieregeling of wilt u simpelweg meer informatie over dit subsidie instrument? Laat dan hier uw contactgegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een eventuele vervolgafspraak.

Subsidiebarometer.nl