MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT): € 55 miljoen beschikbaar in 2015

Het kabinet en de provincies stellen in 2015 gezamenlijk € 55 miljoen beschikbaar om samenwerking en innovatie in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren via het subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Ook krijgen ondernemers in het MKB eenvoudiger toegang tot landelijke en regionale innovatiemiddelen, zodat zij sneller kunnen doorgroeien. Via het MIT programma kunnen innovatieve ondernemers subsidies aanvragen voor onder andere haalbaarheidsstudies, R&D samenwerkingsprojecten en kennisvouchers.

Minister Kamp: "Het MKB is de motor van onze economie en aanjager van innovatie"

Ten opzichte van 2014 wordt er € 23 miljoen meer geïnvesteerd door de overheid. Minister Kamp van Economische zaken wijst dan ook op het belang van het MKB: “Het MKB is de motor van onze economie en aanjager van innovatie. De ondernemers verdienen dan ook ondersteuning die naadloos aansluit op hun praktijk. Voor het eerst hebben we nu als rijk, regio’s, bedrijfsleven en topsectoren gezamenlijk afspraken gemaakt. Hierdoor krijgt het MKB meer ruimte om te vernieuwen, kansen te pakken en te groeien. Zo versterken we het herstel van de economie en creëren we werkgelegenheid en inkomsten. Daar profiteren we allemaal van.”

Maatwerk voor een betere dienstverlening

Naast dat er meer geld beschikbaar wordt gesteld, zijn  er dus ook nieuwe afspraken gemaakt die moeten leiden tot het eenvoudiger samenvoegen van regelingen. Door regelingen beter op elkaar aan te laten sluiten, wordt het voor de ondernemer in 2015 eenvoudiger om over regionale grenzen heen te ondernemen en kunnen kansrijke innovatieve bedrijven sneller nationaal of internationaal doorgroeien. De algemene afspraken worden ondersteund door maatwerkafspraken per landsdeel; Noordvleugel, Zuidvleugel, Noord, Zuid en Oost. Maatwerk moet leiden tot  passende oplossingen voor MKB-bedrijven in verschillende regio’s  en tegelijkertijd een betere dienstverlening. In de komende maanden worden de afspraken verder uitgewerkt.

Deelname

Deelname aan het MIT is mogelijk als een MKB-ondernemer zich aansluit bij innovatie-activiteiten van de 9 topsectoren, te weten agro & food, chemie, creatieve  industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water. Elke sector bepaalt haar eigen regelingen, ook wel instrumenten genoemd. RTE verwacht in de periode april-mei van 2015 een eerste open call voor het MIT programma.

Meer informatie

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over het MIT subsidieprogramma of zou u graag toetsen welke regeling het beste bij u past? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.   

Subsidiebarometer.nl