OP-Oost 2014-2020: kansen voor regionaal MKB

Het gezamenlijke subsidieprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel, OP-Oost, gaat in 2015 op 16 februari van start met de openstelling van de Voucherregeling. In navolging van deze regeling zullen er in 2015 nog vier andere regelingen worden gepresenteerd die moeten bijdragen aan een structurele versterking van de regionale economie. OP-Oost heeft betrekking op activiteiten die worden medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Doel

Het doel van het OP is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Daarom wordt het MKB direct ondersteund bij de productontwikkeling. Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Oost-Nederland zet de EFRO middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie.

Investeringsprioriteiten

Het thema innovatiestimulering richt zich op de sectoren Agro & Food, Health, Hightech Systemen en Materialen (HTSM) en crossovers tussen deze sectoren.  ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie worden binnen deze sectoren als ondersteunend gezien. Oost-Nederland wil onderzoek versterken en technologische ontwikkelingen en innovatie bevorderen.

De overgang naar een koolstofarme economie wordt voor alle bedrijfstakken ondersteund. Daarbij gaat het om zaken als minder CO2-uitstoot en een toenemend gebruik van hernieuwbare energie. Ook kunnen energiebronnen veel efficiënter worden ingezet. Dit thema richt zich op innovatiestimulering in de sector Energie- en Milieutechnologie inclusief biobased economy en crossovers.

Regelingen

In de loop van 2015 worden er  vijf regelingen opengesteld die moeten bijdragen aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. De informatie is nog niet definitief en kan wijzigen. De volgende regelingen zullen zich aandienen voor MKB-bedrijven in Oost-Nederland.

Voucherregeling

Kleine innovatie projecten Grote innovatie projecten Proeftuinen Clusters en  netwerken

Subsidie voor het verrichten van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie waarbij de kosten maximaal €50.000,- bedragen; of de ontwikkeling van een businesscase ten behoeve van het resultaat van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie waarbij de kosten maximaal €10.000,- bedragen.

Subsidie is beschikbaar voor het verrichten van experimentele ontwikkeling  in een samenwerkingsverband bestaande uit in ieder geval een MKB-onderneming uit de S3-sector.

Een aanvraag wordt slechts in behandeling genomen indien de MKB-onderneming(en) in het project ten minste 50% van de subsidiabele kosten dragen.

Subsidie is beschikbaar voor het verrichten van experimentele ontwikkeling in een samenwerkingsverband uit de S3-sector. De subsidiabele kosten moeten minimaal €1 miljoen bedragen.

Subsidie is beschikbaar voor onderzoeksactiviteiten binnen proeftuinen in een samenwerkingsproject uit de S3-sector.De projectkosten moeten minimaal €250.000,- bedragen.

Subsidie voor het verbinden, versterken en uitbreiden van bestaande netwerken en het stimuleren van het MKB tot valorisatie en marktintroductie van ontwikkelde innovaties.

 

Activiteiten dienen gericht te zijn op:

- Een S3-sector (agro & food, health, high tech systemen & materialen of energie en milieutechnologie)

- Een S3-sector in combinatie met een andere S3-sector

- Een S3-sector in combinatie met een van de ondersteunende sectoren: ICT,water, creatieve industrie, chemie of maakindustrie

Activiteiten dienen gericht te zijn op:

- Een S3-sector (agro & food, health, high tech systemen & materialen of energie en milieutechnologie)

- Een S3-sector in combinatie met een andere S3-sector

- Een S3-sector in combinatie met een van de ondersteunende sectoren: ICT,water, creatieve industrie, chemie of maakindustrie

Activiteiten dienen gericht te zijn op:

- Een S3-sector (agro & food, health, high tech systemen & materialen of energie en milieutechnologie)

- Een S3-sector in combinatie met een andere S3-sector

- Een S3-sector in combinatie met een van de ondersteunende sectoren: ICT,water, creatieve industrie, chemie of maakindustrie

Activiteiten dienen gericht te zijn op:

- Een S3-sector (agro & food, health, high tech systemen & materialen of energie en milieutechnologie)

- Een S3-sector in combinatie met een andere S3-sector

- Een S3-sector in combinatie met een van de ondersteunende sectoren: ICT,water, creatieve industrie, chemie of maakindustrie

Subsidie kan worden aangevraagd door:

-Bestaande transfer-organisaties van de S3- sectoren

- Samenwerkings-verbanden uit de S3-sector

- Kennisinstellingen uit de S3-sector

 

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50%.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% (wellicht 40%) van de subsidiabele kosten met een maximum van €500.000,- per samenwerkingspartner.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% (wellicht 40%) van de subsidiabele kosten met een maximum van €2 miljoen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van €1 miljoen.
 
De hoogte van de subsidie is nog niet bekend.

Openstelling vanaf:
16 februari 2015.

Aanvragen worden behandeld volgens het principe first-come, first-serve.

Openstelling vanaf:
april 2015.

Aanvragen worden behandeld volgens het principe, first-come, first-serve.

Openstelling:  nog niet bekend.

De regeling wordt uitgevoerd door middel van een tender.

Openstelling:   nog niet bekend.

De regeling wordt uitgevoerd door middel van een tender.

Openstelling:   nog niet bekend.

De regeling wordt uitgevoerd door middel van een tender.

 

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over het OP-Oost 2014-2020? Of wilt u toetsen of uw project binnen een van deze regelingen past? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

Subsidiebarometer.nl