Openstelling 2e aanvraagronde SDE+ subsidie

Begin juli zijn de data bekend gemaakt voor de najaarsronde van de SDE+ subsidieregeling. Deze zal open staan van 3 oktober tot 26 oktober 2017. Net als de vorige aanvraagronde in maart is er een budget beschikbaar van € 6 miljard. Hiermee komt het totale budget voor 2017 uit op € 12 miljard, een verhoging van € 3 miljard ten opzichte van 2016.

In de voorjaarsronde van maart zijn er bijzonder veel zonnestroom-projecten ingediend en grotendeels ook al beschikt. Circa 95% van alle aanvragen hadden betrekking op zonnestroom-projecten (projecten waarbij elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen).

Mede naar aanleiding van het grote aantal aanvragen in de categorie Zon-PV in de 1e aanvraagronde zijn een aantal wijzigingen aangekondigd voor deze categorie:

  • Minder subsidie door het basisbedrag te verlagen van 12,5 Eurocent per kWh naar 11,7 Eurocent per kWh. Door snelle kostendalingen en toename van de schaalgrootte van zonnestroomprojecten wordt verondersteld dat er minder subsidie nodig is.
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleinschalige zonnestroomprojecten (minder dan 1 megawattpiek) en grootschalige zonnestroomprojecten (meer dan 1 megawattpiek). Voor kleinschalige zonnestroomprojecten wordt de ingebruiknametermijn teruggebracht van 3 naar 1,5 jaar. Hiermee wordt voorkomen dat projecten die niet tot productie leiden teveel beslag leggen op het budget. Bovendien kunnen deze projecten door de kortere termijn van ingebruikname al bijdragen aan de doelstellingen van 2020 van 14% hernieuwbare energie.

 

Gelet op het hoge beschikbare budget van € 6 miljard voor de 2e aanvraagronde blijft het voor energie-intensieve ondernemingen interessant om nu te investeren in zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit en met succes gebruik te maken van de SDE+-regeling. Voor meer info kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.