Subsidie; Demonstratie Energie Innovatie (DEI)

Vanaf 1 juli jl. is de tenderregeling Demonstratie Energie Innovatie opengesteld voor het indienen van aanvragen. Ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor de demonstratie van producten, processen en diensten.

Welke projecten komen in aanmerking

In aanmerking komen projecten die energie besparen, duurzame energie opwekken en of het gebruik ervan stimuleren. Aanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven of samenwerkingsverbanden waar minimaal een bedrijf in deelneemt. De overheid wil op deze wijze stimuleren dat energie-innovaties sneller op de markt worden geaccepteerd en een commercieel succes worden.

Hoe hoog is de subsidie?

Het subsidiepercentage is afhankelijk van een aantal factoren:

  1. Type demonstratieproject (energiebesparing; max 30%, stimulering duurzame energie max45%)
  2. Type activiteiten /werkzaamheden in het project (industrieel onderzoek: max. 50%; experimentele ontwikkeling: max. 25%)
  3. Type bedrijf/onderneming (klein +20%, mkb +10% of groot bedrijf :geen toeslag)

De subsidie bedraagt minimaal € 125.000,- en maximaal € 4.000.000,- per project. Het budget voor deze regeling bedraag voor 2014 24,29 miljoen.

Is deze regeling iets voor u?

Aanvragen dienen voor 4 november 12:00 uur 2014 ingediend te worden. Projectaanvragen worden beoordeeld volgens een tenderprocedure. Dit houdt in dat  alleen projecten die het beste scoren op de vooraf gestelde criteria in aanmerking komen voor subsidie.

Deze criteria en wegingsfactoren zijn: 

  • Bijdrage aan de Nederlandse economie (50%)
  • Bijdrage aan verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding (15%);
  • Vernieuwend t.o.v. de internationale stand van onderzoek of techniek (15%)
  • Kwaliteit van het project, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek , de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid en de deelnemende partijen (20%).

 

Projecten die voldoende punten behalen op deze criteria, krijgen subsidie in volgorde van rangschikking totdat het beschikbare budget uitgeput is.

Neem contact op voor meer informatie

Bent u als ondernemer actief met het ontwikkelen van energie-innovaties en wilt u weten of u in aanmerking kunt komen voor deze regeling?! Neem conctact op met onze specialist: Jan Egberts. Hij informeert u graag over de mogelijkheden  jegberts@rte.nl of 013-4670400