Subsidie Demonstratie Energie Innovatie (DEI)

Vanaf 1 juli aanstaande wordt  de tenderregeling Demonstratie Energie Innovatie opengesteld voor het indienen van aanvragen. Ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor de demonstratie van producten, processen en diensten.

Welke projecten komen in aanmerking? In aanmerking komen projecten die energie besparen, duurzame energie opwekken en of het gebruik ervan stimuleren. Aanvragen kunnen worden ingediend door  individuele bedrijven of samenwerkingsverbanden waar minimaal één bedrijf in deelneemt. De overheid wil op deze wijze stimuleren dat energie-innovaties sneller op de markt worden geaccepteerd en een commercieel succes worden.

Hoe hoog is de subsidie?

Het subsidiepercentage is afhankelijk van een aantal factoren:

  1. Type demonstratieproject
  2. Type activiteiten /werkzaamheden in het project
  3. Type bedrijf/onderneming

De subsidie bedraagt maximaal € 6.000.000,- per project. Het budget voor deze 2e tender van 2016 bedraagt € 17.695.000,-.

Is deze regeling iets voor u?

Aanvragen dienen uiterlijk 25 oktober a.s. ingediend te worden. Projectaanvragen worden beoordeeld volgens een tenderprocedure. Dit houdt in dat  alleen projecten die het beste scoren op de vooraf gestelde criteria in aanmerking komen voor subsidie.

Deze criteria en wegingsfactoren zijn:

  • Bijdrage aan de Nederlandse economie (50%)
  • Bijdrage aan verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding (15%);
  • Vernieuwend t.o.v. de internationale stand van onderzoek of techniek (15%)
  • Kwaliteit van het project, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek , de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid en de deelnemende partijen (20%).

Projecten die voldoende punten behalen op deze criteria, krijgen subsidie in volgorde van rangschikking totdat het beschikbare budget uitgeput is.

Bent u als ondernemer actief met het ontwikkelen van energie-innovaties en wilt u weten of u in aanmerking kunt komen voor deze regeling?! Neem contact op met onze specialisten op het gebied van energie en duurzaamheid. <a data-cke-saved-href="mailto:jegberts@rte.nl?subject=Subsidie%20Demonstratie%20Energie%20Innovatie%20(DEI)" href="mailto:jegberts@rte.nl?subject=Subsidie%20Demonstratie%20Energie%20Innovatie%20(DEI)" "="">Jan Egberts en Roel Schuurkes per mail of bel 013 - 467 04 00