Subsidie voor haalbaarheidsstudies in Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant stimuleert toetsing innovatieprojecten

Per 16 februari 2015 introduceert de provincie Noord-Brabant de subsidieregeling Haalbaarheidsstudies Noord-Brabant (HBSNB). Het doel van de regeling is om MKB-ondernemers te stimuleren om hun innovatieprojecten in een vroeg stadium extern te laten toetsen middels een haalbaarheidsstudie. Op deze manier kunnen projecten vroegtijdig worden bijgestuurd wat de slagingskans vergroot en de inzet van kapitaal optimaliseert.

Doelgroep en voorwaarden

Subsidie kan worden aangevraagd door kleine en middelgrote (MKB) ondernemingen die actief zijn in een van de zes Brabantse topsectoren: (Agro) food, High Tech Systems & Materials met inbegrip van Automotive en Solar, Biobased Economy, Life Sciences & Medische Technologie, Maintenance en Logistiek. Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn de volgende vereisten van belang:

  • De onderneming is gevestigd in Noord-Brabant (of de activiteiten komen aantoonbaar ten goede aan de provincie);
  • Het project wordt uitgevoerd door een daartoe deskundige derde;
  • Het project steunt op een markt gedreven verzoek tot het geschikt maken van kennis voor benutting in een nieuw product of nieuwe dienst;
  • Het project beoogt innovatie toepassing van vernieuwende technologie;
  • Het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding op een innovatieproject;
  • Het innovatieproject draagt bij aan het vernieuwen en versterken van het innovatie- en concurrentievermogen en verduurzaming van één of meer van de Brabantse topsectoren of crossovers tussen één of meer van de Brabantse topsectoren en andere sectoren.

 

Budget

Tot en met februari 2017 wordt er in totaal €1,5 miljoen subsidie gereserveerd voor haalbaarheidsstudies. De hoogte van de subsidie bedraagt per project 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €10.000,-. Indien sprake is van een concreet zicht op vervolgfinanciering, kan de bijdrage met €10.000 worden verhoogd tot een maximum van €20.000,-.

Deelname

Aanvragen voor subsidie kunnen vanaf 16-02-2015 gedurende 2 jaar doorlopend worden ingediend bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), die als uitvoerder van de regeling verantwoordelijk is. Aanvragen vinden plaats voor de start van een project. Subsidies worden verdeeld op volgorde van binnenkomst.

 

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over deze regeling of zou u graag hulp willen bij het indienen van uw projectvoorstel? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

 

Subsidiebarometer.nl