Subsidie voor internet-innovatieprojecten via SIDN fonds

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) investeert ongeveer € 5 miljoen in grensverleggende projecten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een sterk internet. Met de oprichting van het SIDN fonds hoopt de stichting een bijdrage te leveren aan het versterken van de economische en maatschappelijke waarde van het internet en zo een extra impuls te geven aan de welvaart en het welzijn in Nederland. Van 8 april tot en met 18 mei worden ondernemers uitgenodigd om projecten in te dienen die bijdragen aan de doelstelling van de eerste aanvraagronde: "versterking van het internet".

Doelstellingen

Het SIDN fonds investeert in grensverleggende projecten op het snijvlak van technologie en samenleving, die bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen, te weten;

  • Versterking van het internet; het realiseren van een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is en waarop mensen kunnen vertrouwen en bouwen. Denk hierbij aan nieuwe toepassingen van digitale technologie of innovatieve en gebruiksvriendelijke software/hardware. Maar ook aan projecten die volwassenen, jongeren of kinderen uitrusten met kernvaardigheden om zich veilig, maar vooral vrij en vol vertrouwen op internet te bewegen.

  • Inzet van internet op een vernieuwende manier; stimuleren van creatief en innovatief gebruik van internet, waarmee maatschappelijke en/of economische impact wordt gerealiseerd. Denk hierbij aan nieuwe vormen van bedrijvigheid, nieuwe business modellen en nieuwe manieren van werken. Maar ook baanbrekende oplossingen voor maatschappelijk vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid of veiligheid.

  • Investeren in goede ideeën; van een baanbrekend idee voor een internet dienst die tot vernieuwing leidt in een bestaande bedrijfstrak tot een oplossing voor een knellend maatschappelijk vraagstuk waarbij digitale technologie tot een doorbraak kan leiden.Vernieuwende ideeën waarbij internet een centrale rol spelt komen in aanmerking.

 

Aanvragen

In aanmerking voor subsidie komt een eenieder met een idee of een project dat bijdraagt aan een van de geformuleerde doelstellingen. Tijdens de eerste call zullen echter alleen aanvragen worden behandeld die zich richten op de realisatie van de eerste doelstelling (versterking van het internet). De tweede call wordt naar verwachting medio augustus opengesteld, met als deadline 30 september.

Het SIDN fonds onderscheidt twee categorieën waarvoor projecten in aanmerking kunnen komen, te weten;

  • Pioniers: voor vernieuwende ideeën met lef. Gericht op de uitwerking van een goed idee naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per project;
  • Potentials: voor projecten met aantoonbare economische of maatschappelijke potentie. Doorontwikkeling en opschaling van een kansrijk, werkend concept of prototype naar een bruikbare toepassing met grensverleggend potentieel. De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 75.000 per project.

 

Meer informatie

De eerste aanvraagronde van het SIDN fonds is geopend van 8 april tot en met 18 mei 2015, 12.00 uur. Voor potentials-projecten wordt gewerkt met een verplichte vooraanmelding. Deze kan tot en met 6 mei 2015, 12.00 uur worden ingediend. Wilt u meer informatie of hulp bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

Subsidiebarometer.nl