Subsidie voor Limburgse MKB-ondernemers die investeren in energiezuinige verlichting en zonnepanelen

De regeling Bespaar en Verdien 2.0 biedt de mogelijkheid om met een aantrekkelijke subsidie te investeren in de installatie van energiezuinige verlichting en zonnepanelen. Daarnaast komen innovatieve samenwerkingsverbanden met als doel energiebesparing in aanmerking voor subsidie!

Subsidiemogelijkheden
1. Energiezuinige verlichting
Conventionele verlichting vervangen door energiezuinige verlichting, zoals TL5, HF- en LED-verlichting komt in aanmerking voor een subsidievoucher!
 
Om in aanmerking te komen voor de subsidie, is het de bedoeling dat u dankzij uw investering in energiezuinige verlichting jaarlijks minimaal 20 % op uw elektriciteitsverbruik bespaart. De subsidievoucher bedraagt maximaal 25% van de investering met een maximale hoogte van € 5.000,-.
 
2. Zonnepanelen
Zonne-energie is een duurzame energievorm die steeds meer belangstelling geniet. Terecht, want dankzij een gunstige wijziging in de prijsontwikkeling van PV-cellen (photovoltaïsche cellen), ofwel zonnepanelen, is een investering hierin al zinvol indien u ongeveer 20.000 à 25.000 kWh verbruikt.
 
De terugverdientijd is daarmee korter dan voorheen en hierdoor winnen de zonnepanelen binnen het bedrijfsleven aan populariteit. Voorwaarde voor deelname is dat de ondernemer dankzij de investering minimaal 20% van zijn elektriciteitsgebruik zelf duurzaam opwekt. De voucher bedraagt maximaal 25% van de investering met een maximale hoogte van € 5.000,-.
 
3. Samenwerken aan energie-innovaties ‘Groene Synergie’
Veelbelovende innovatieve energiebesparingsprojecten worden gevraagd zich kenbaar te maken. Criteria voor deelname zijn onder meer de grootte van de potentiële besparingen, de kopieerbaarheid van het project en de impact ervan op de regionale economie (werkgelegenheid, omzet, etc.).
 
In totaal worden maximaal vier projecten ondersteund met een subsidie, die maximaal 20% van de totale investering per project bedraagt en niet meer dan € 25.000,-.
 
Wie komen in aanmerking
MBK-ondernemers die gevestigd zijn in het werkgebied van de KVK Limburg komen in aanmerking voor deze regeling!
 
Aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 januari 2013. Er geldt voor iedere subsidiemogelijkheid op = op! Interesse?
 
RTE Adviesgroep kan u ondersteunen bij het aanvragen van deze subsidies! Wanneer u meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen via 013 - 467 04 00 of info@rte.nl