Subsidie voor opleidingen ICT-sector

Opleidingssubsidie beschikbaar voor 2.500 ICT’ers

Vanaf 1 september kunnen werkgevers van ICT-bedrijven of werkgevers met ICT-afdelingen maximaal 50% subsidie krijgen op de opleidingskosten van hun werknemers. In totaal is 7,5 miljoen euro beschikbaar om ICT-professionals opleidingen en trainingen te laten volgen.

Opleidingen

Er zijn in totaal 1.400 opleidingen beschikbaar via het scholingsportal van uitvoerder Stichting CA-ICT.

Deze opleidingen zijn verdeeld in vijf categorieën, namelijk:

 • technische ICT opleidingen;
 • projectmanagement opleidingen;
 • sociaal communicatieve opleidingen;
 • management en leidinggeven;
 • marketing en commercie.

 

Voorwaarden

 • Er wordt alleen subsidie  door CA-ICT beschikbaar gesteld aan een werkgever  voor subsidiabele opleidingen die worden aangeboden via  het scholingswebportal.
 • Alleen opleidingen die uitgevoerd en volledig afgerond zijn in de periode van 1 juni 2014 tot en me t 31 december 2015 komen voor subsidie in aanmerking.
 • Werkgever kan voor kosten voor de opleiding, het lesmateriaal en de examinering een  subsidieaanvraag indienen bij CA-ICT . CA-ICT bepaalt vervolgens welke kosten zij aan het Agentschap SZW voorlegt om in aanmerking te laten komen voor subsidie. Het Agentschap  SZW bepaalt uiteindelijk welke kosten daarvan subsidiabel zijn.
 • Subsidie  wordt bij CA- ICT aangevraagd door een werkgever t.b.v. scholing van werknemers die in dienst zijn bij een ICT-bedrijf of werkzaam zijn op een ICT-afdeling in een ICT-functie.
 • Werkgever mag  tot 31 december 2014  een subsidieaanvraag doen bij CA-ICT voor in totaal maximaal € 250.000,- aan opleidingskosten. Dit plafond wordt mogelijk aangepast in  januari 2015.
 • Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Complete aanvragen bestaan o.a. uit een aanvraagformulier, werkgeversverklaring, diploma of certificaat werknemer, factuur v/d opleider, loonstrook van de betreffende medewerker van de 1e en laatse maand van de opleiding.

 

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie is een bijdrage van 50% over de opleidingskosten. De opleidingskosten dienen minimaal € 2.000,- ex btw te bedragen. BTW is niet subsidiabel. Voor deze regeling is een budget van  in totaal € 7.500.000,- beschikbaar.

Let op: CA-ICT vraagt een bijdrage van € 60,- administratiekosten per aanvraag en een bijdrage van 10% van de totale, opgevoerde, opleidingskosten ten behoeve van de begeleiding en afhandeling van de subsidieaanvraag. Dit bemiddelingsbedrag wordt enkel in rekening gebracht bij een daadwerkelijke toekenning van de subsidie.

Meer informatie 

Bent u ICT-er of werken er binnen uw organisatie ICT-ers? Dan is deze regeling wellicht relevant voor u! Maak dan gebruik van deze kans! Wij helpen u graag bij het benutten van deze subsidie.

Voor meer informatie neem contact op met één van onze adviseurs via het contactformulier of tel: 013 – 467 04 00