Subsidie voor slimme ICT oplossingen AgriFood

SmartAgriFood stimuleert slimme ICT oplossingen voor agrisector met maximaal € 100.000,-- per project

Ontwikkelt u als MKB-ondernemer een nieuwe, slimme landbouwtoepassing of dienst met ICT als bron, neem dan de uitdaging aan schrijf in voor 15 november 2014. Projecten zijn gericht op ontwikkeling van slimme land- en tuinbouwoplossingen die zijn gebaseerd op FI-WARE technologie.

Het subsidiebedrag per project bedraagt maximaal € 100.000,--. Doel is dat zulke ICT-oplossingen bijdragen aan een  hogere productiviteit van boeren en voedselproducenten. Projecten worden beoordeeld conform het tenderprincipe: het beste voorstel ontvangt eerst subsidie, dan de volgende tot dat het budget is uitgeput. Er is € 4 miljoen voor deze call beschikbaar. 

De EU is heel sterk op zoek naar ondernemers en web ontwikkelaars die een nieuwe generatie slimme ICT oplossingen ontwikkelen om de landbouw naar een hoger niveau te tillen.

Projecten zijn gericht op een van de aandachtsvelden:

  • Bebouwde landbouw: grootschalige, dagelijkse gewasproductie;
  • Tuinbouw: betreft hierbij planten-, fruit- en groenteproductie in de kas dan wel kleinschalige vergelijkbare gewassen in de buitenlucht;
  • Veehouderij in de buitenlucht of in stalsystemen.

Bijdrage?

De subsidie bedraagt € 100.000,-- en is opgebouwd uit:

Onderdeel

Percentage v.d. kosten

Bedrag

1. Prototypeontwikkeling

100%

€ 40.000

2. Tests met eindgebruikers

75%; 25% aantoonbare eigen bijdrage

€ 40.000

3. Business development

50%; 50% eigen bijdrage

€ 20.000

Totale subsidie

 

€ 100.000,--

 

Interesse? Meer weten?

Heeft u een vernieuwend idee om via een softwareoplossing de agrifoodsector verder te ontwikkelen? Neem voor meer informatie over de SmartAgriFood-subsidie contact op ons op  (013 4670400), of maak gebruik van het contactformulier om te toetsen of uw project past binnen deze regeling.

Subsidiebarometer.nl