Subsidiekansen voor O&O fondsen voor bevordering duurzame inzetbaarheid sector

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) kunnen vanaf 1 mei 2012 subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in hun sector in het kader van het programma: ESF (Europees Sociaal Fonds) actie E: Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren.

 
De regeling biedt O&O fondsen de kans om initiatieven te stimuleren op het gebied van:duurzame inzetbaarheid, gericht op bewustwording, implementatie en verspreiding van maatregelen binnen hun sector. 
Om een aanvraag te kunnen indienen moeten en project moet voldoen aan onderstaande vereisten:
  • Het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werknemers, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit; 
  • Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken en arbeidstijdenmanagement; 
  • Het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap en employability;
  • De looptijd van het project is maximaal 15 maanden 
 
De regeling wordt opengesteld op 1 mei 2012 en sluit formeel op 31 december 2013. Ieder O&O fonds mag 2 aanvragen gelijktijdig indienen, indien 1 aanvraag gericht is op intersectorale arbeidsmobiliteit, waarbij aantoonbaar wordt samengewerkt met andere partijen. Indien een aanvrager projecten heeft afgerond kan een eventueel nieuw of vervolgproject worden aangevraagd. 
 
Wat is subsidiabel 
De regeling subsidieert inhuur van extern advies en interne loonkosten. Een project wordt voor maximaal 50% gefinancierd en moet een project omvang hebben tussen de 180.000 Euro en 320.000 Euro. In de praktijk levert dit dus tussen de 90 en 160 duizend Euro subsidie op. In totaal is voor deze regeling 20 miljoen Euro beschikbaar, de verwachting is dat veel fondsen gebruik zullen maken van deze regeling dus het is van belang om tijdig uw aanvraag in te dienen. 
 
RTE Adviesgroep ondersteund graag bij het opstellen en realiseren van uw project, voor meer informatie kunt u contact opnemen met 013-467 04 00 of per mail info@rte.nl