Subsidieregelingen WBSO en RDA geïntegreerd in 2016

De subsidie instrumenten WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en RDA (Research & Development Aftrek) zullen per 1 januari 2016 worden samengevoegd. Aanleiding voor het integreren van de twee instrumenten is geuite kritiek op de effectiviteit van de RDA regeling. De RDA is een extra aftrek op de winstbelasting, echter veel innovatieve (startende) bedrijven maken nog geen winst waardoor de extra aftrek in vele gevallen achterwege blijft. In de nieuwe opzet zullen alle kosten en uitgaven van de WBSO en RDA tezamen worden berekend, wat meer RDA-voordeel zal opleveren voor de ondernemer.

De nieuwe regeling

De samengevoegde regeling wordt dus een afdrachtvermindering met als grondslag alle S&O kosten, te weten loon- en overige kosten en uitgaven. Er komen twee schijven. De eerste schijf betreft een voordeelpercentage van 30% (40% voor starters) over alle S&O kosten tot €300.000,-. Binnen de tweede schijf geldt een percentage van 15% over de S&O kosten boven de €300.000,-. Voor de RDA betekent deze verandering dat er fiscaal voordeel is op het moment dat daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in Speur- en Ontwikkelingswerk.

WBSO en RDA in het kort

De WBSO biedt technische innovatieve bedrijven korting op de maandelijks af te dragen loonbelasting, indien medewerkers Speur- en Ontwikkelingswerk uitvoeren. De RDA is gekoppeld aan kosten en uitgaven die betrekking hebben op het S&O werk van de onderneming. Een uitgebreide weergave van beide fiscale regelingen in de huidige vorm vindt u hier en hier.

De definitieve uitwerking van de hernieuwde regeling zal naar verwachting op Prinsjesdag 2015 bekend gemaakt worden.

Meer weten?

Maakt u nog geen gebruik van de WBSO en RDA regeling? Vul dan de WBSO-checklist en kom erachter of u kunt profiteren van fiscaal voordeel. Ook kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of gebruik maken van het contactformulier.

Subsidiebarometer.nl