Subsidieregelingen WBSO en RDA wellicht samengevoegd

Minister Kamp van Economische Zaken is voornemens om de fiscale innovatie-stimuleringsinstrumenten te bundelen.

Het gaat hierbij om de basisinstrumenen: WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research & Development Aftrek). Dit voornemen komt voort uit de geuite kritiek op de werking van de RDA regelingen. De RDA wordt toegepast als een extra korting op de VPB (vennootschapsbelasting), echter veel innovatieve startende bedrijven maken nog geen winst waardoor de extra aftrek in veel gevallen achterwege blijft.

Het voornemen van de minister moet ervoor zorgen dat RDA niet gekoppeld is aan winstgevendheid van een onderneming, maar fiscaal voordeel biedt op het moment dat daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in Research en Development (R&D).

De WBSO biedt technisch innovatieve bedrijven korting op de loonheffingen, indien medewerkers Speur- en Ontwikkelingswerk uitvoeren. De RDA is gekoppeld aan kosten en uitgaven die betrekking hebben op S&O werk van de onderneming. Beide stimulatieregelingen zijn nu gekoppeld doordat de RDA alleen kan worden aangevraagd met een WBSO-verklaring. De aangekondigde verandering zal een verdere samenvoeging van beide regelingen bewerkstelligen.

De definitieve uitwerking van de aangepaste regeling zal naar verwachting op Prinsjesdag 2015 bekend gemaakt worden.

Maakt u nog geen gebruik van de WBSO en RDA regeling, vul de WBSO-checklist in of u wellicht dit jaar nog kunt profiteren van voordeel middels deze regeling.

Subsidiebarometer.nl