Update: Interreg Nederland Vlaanderen: Calls open vanaf 24 november

Vanaf maandag 24 november worden bedrijven, instellingen en organisaties gevestigd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland opgeroepen om projectvoorstellen in te dienen in het kader van het  crossborder subsidieprogramma Interreg Nederland-Vlaanderen. Initiatieven komen in aanmerking als er sprake is van een grensoverschrijdende samenwerking in de regio die zich richt op de bevordering van een van de vier thema’s binnen het subsidieprogramma; innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit. De definiitieve inhoud van de calls wordt bekend gemaakt op 24 november 2014.

Budget

Interreg Nederland-Vlaanderen heeft naar verwachting € 152 miljoen aan middelen beschikbaar om in de periode 2014 tot 2020 te investeren in grensoverschrijdende projecten. 40% van dit budget zal besteed worden aan onderzoek en innovatie. Het programma subsidieert tot 50% van de kosten van een project.

Werkwijze

In de periode 2014-2020 zullen er verschillende calls open gesteld worden, gevolgd door een beoordelingsprocedure in twee stappen.De eerste stap is het aanleveren van een beperkte projectschets, waarna een eerste selectie wordt gehouden. De geselecteerde initiatieven mogen vervolgens een uitgebreid aanvraagdossier indienen waarna er een eindselectie plaatsvindt. Het indienen van projecten en bijkomende documentatie zal verlopen via een digitale procedure via het zogenaamde e-loket.. 

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over deze regeling of zou u graag hulp willen bij het indienen van uw projectvoorstel? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier. Bekijk ook het onlangs gepubliceerde nieuwsbericht op onze website voor meer informatie over het Interreg subsidieprogramma.

 

Subsidiebarometer.nl