Voorbeeldproject subsidieregeling MIT R&D samenwerking

In navolging van ons bericht over de subsidiemogelijkheden in het kader van de MIT-regeling R&D samenwerking willen we u graag aan de hand van onderstaand  voorbeeldproject in de automotive sector laten zien, wat deze regeling voor u als MKB-ondernemer kan betekenen.

Ontwikkeling hybride voertuig: Tenminste 2 MKB ondernemers willen gezamenlijk een hybride voertuig ontwikkelen, waarin de elektrische aandrijving wordt ondersteund met menskracht.  Doel is om een zo milieuvriendelijk mogelijk voertuig te ontwikkelen (zonder CO2 uitstoot), dat multifunctioneel kan worden ingezet.

Er worden kosten gemaakt voor:

 • Ontwerp van de elektrische aandrijving en pedaalgeneratoren;
 • Onderzoek en ontwikkeling van batterijsystemen en pedaalgeneratoren;
 • Ontwikkeling van benodigde software voor de aansturing van de benodigde modules;
 • Octrooionderzoek;
 • Onderzoek naar markten/branches waarvoor dit voertuig ingezet kan worden.

 

Bedrijf A Bedrijf B
Loonkosten medewerkers (a € 60,- per uur) € 100.000,- € 100.000,-
Kosten verbruik materialen € 50.000,- € 20.000,-
Afschrijvingskosten apparatuur en hulpmiddelen € 50.000,- € 10.000,-
Kosten derden (inhuren en advieswerkzaamheden) € 100.000,- € 20.000,-
Totale kosten per partner: € 300.000,- € 150.000,-
     
Totale projectkosten: € 450.000,-  

 

De subsidie bedraagt 35% van de totale projectkosten met een maximum van € 200.000,-  per samenwerkingsverband en   € 100.000,- per projectpartner.

In dit voorbeeld bedraagt de subsidie:

 • Voor bedrijf A: 35% van € 300.000,- = € 105.000, - (Het maximum subsidiebedrag is € 100.000,-)
 • Voor bedrijf B: 35% van € 150.000,-  = € 52.500,-

 

Aansluiting project bij innovatieve thema’s (top)sector automotive

De MIT R&D-regeling is een tenderregeling. D.w.z. dat alleen die projecten voor subsidie in aanmerking komen die het beste scoren op vooraf gestelde criteria. Een van de criteria betreft de mate van technologische  vernieuwing binnen de betreffende sector.

Zo valt bovenstaand project binnen de automotive sector  en dient derhalve aan te sluiten bij de roadmap van deze sector. Deze roadmap kent de volgende innovatieve thema’s binnen een tweetal focusgebieden:

Focusgebied 1: Future powertrain met de volgende thema’s:

 1. Verbrandingsmotoren; zuinige motoren door geavanceerde combustietechnologie;
 2. Efficiëntere aandrijflijnen door hybridisering en verkleining, elektrische voertuigtechnologie, innovaties in energiemanagement en E-mobiliteit systemen. Bovenstaand voorbeeldproject past binnen dit thema.;
 3. Lichtgewicht constructies en nieuwe materialen: metaal producten, plastic componenten en composiettoepassingen.

 

Focusgebied 2: Smart mobility met de volgende thema's:

 1. Actieve veiligheid op de weg d.m.v. intelligente sensing & actuation, integratie van communicatie en regeling, verbonden ADAS systemen;
 2. Connected Car: de inzet van ICT om auto’s te laten communiceren met elkaar en met de infrastructuur.
 3. Verkeersmanagement: nieuwe mogelijkheden om het verkeer te sturen met  dynamische rij- en routeadviezen.

Belangrijk is derhalve dat het project goed aansluit bij de innovatiethema’s die van toepassing zijn in de verschillende sectoren.

Wilt u weten of uw project in aanmerking kan komen voor deze subsidieregeling MIT R&D samenwerking? Neem dan contact op met één van onze adviseurs .