WBSO aanvragen 2017 vanaf nu mogelijk

De WBSO, Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, is een instrument van de Nederlandse overheid om de kosten van research en development (R&D) voor het Nederlandse bedrijfsleven te reduceren. Dit fiscale instrument kan een belangrijke reductie van uw loon- en overige R&D kosten opleveren. Aanvragen voor de periode vanaf 1 januari 2017 is vanaf nu mogelijk. in 2017 is het budget voor de regeling € 1.205 miljoen, welke voor innovatieve bedrijven ter beschikking komt middels een reduct op de loonheffingen.

Uw voordeel

Een WBSO beschikking geeft recht op een reductie van de af te dragen loonbelasting of een extra aftrekpost binnen de inkomstenbelasting (voor zelfstandigen).

voordeel via loonheffingen:

  • 32% van de aan projecten toerekenbare S&O-grondslag tot € 350.000 (1e schijf): (40% voor (techno)starters (< 5 jaar ondernemen en < 3 jaar gebruik gemaakt van de WBSO-regeling));
  • 16% van de  aan projecten toerekenbare S&O-grondslag boven € 350.000 (2e schijf).

Voor zelfstandigen geldt een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek bedraagt € 12.484 en voor een (techno)starter € 18.729. Deze extra aftrekpost kan worden gerealiseerd indien op jaarbasis minimaal 500 uur aan S&O waardige activiteiten wordt uitgevoerd.

S&O grondslag

De S&O grondslag wordt bepaald op basis van 2 componenten:

S&O-loonkosten:

  • Het aantal uren dat u aan S&O-werk gaat besteden maal het S&O uurloon;
  • Het S&O-uurloon wordt bepaald op basis van het gemiddelde S&O uurloon (als er ook in 2015 een S&O verklaring is afgegeven) of een forfaitair bedrag van € 29,- per uur;
  • Indien er geen S&O-kosten en uitgaven worden opgevoerd, dan wordt het S&O-uurloon verhoogd met € 10,- voor de eerste 1.800 uur en € 4,- de overige uren.

 

S&O-kosten en -uitgaven:

Aanvragers hebben de mogelijkheid om overige kosten- en uitgaven samenhangend met S&O projecten op te voeren indien niet gekozen wordt voor een forfaitair tarief. 

  • S&O-kosten zijn kosten die direct en voor 100% te relateren zijn aan de S&O projecten;
  • S&O-uitgaven zijn investeringen die gedaan worden om S&O-werk te kunnen uitvoeren, hiervan mag het toerekenbare deel worden opgevoerd.

 

Wie komt voor de WBSO in aanmerking.?

WBSO regeling is gericht op alle Nederlandse ondernemingen die afdracht plichtig zijn voor de loonbelasting, maar ook voor zelfstandig ondernemers die afdracht plichtig zijn voor de inkomstenbelasting en technische nieuwe producten of oplossingen ontwikkelen.  Belangrijk hierbij is wel dat het niet mag gaan om reguliere ontwikkeling maar dat er sprake moet zijn van voor de aanvrager technische complexiteit en uitdagingen, waarbij een zeker ontwikkelrisico te benoemen is.

De volgende activiteiten worden gezien als S&O activiteiten:

  • Ontwikkeling van een technisch nieuw fysiek product, productieproces of technisch nieuwe programmatuur;
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek (uitgevoerd door niet publieke kennisinstellingen).

 

Meer informatie?

RTE Adviesgroep realiseert uw mogelijkheden voor de  vernieuwde WBSO regeling. Wij werken samen met u aan de projectomschrijvingen en adviseren u op het gebied van de administratieve verplichtingen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.