WBSO en Europese subsidies te combineren

Het voordeel dat behaald is of wordt via de WBSO en RDA , hoeft niet in mindering gebracht te worden op gemaakte (loon)kosten bij projecten die ook via Horizon2020 of EFRO 2014-2020 subsidie hebben gekregen. Hier was onduidelijkheid over.

Dit betekent dat voor een H2020-project of EFRO-project er géén WBSO-correctie op de te declareren loonkosten hoeft plaats te vinden. Combineren zonder consequenties is dus mogelijk.

Alleen indien gebruik wordt gemaakt van een Integrale Kostensystematiek in Europese projecten geldt dit niet, immers dan is het WBSO-voordeel wel verrekend.

Het ministerie van Economische Zaken en RVO hebben dit recent toegelicht.

 

Meer weten? Neem gerust contact op via 013-4670400