WBSO zorgt voor meer innovatie bij bedrijfsleven

De WBSO-regeling leidt tot aanmerkelijk meer R&D-uitgaven door het Nederlandse bedrijfsleven. Iedere Euro aan WBSO-subsidie heeft in de periode 2006-2010 geresulteerd in geschatte € 1,77 aan extra S&O-uitgaven

Naar aanleiding van de evaluatie heeft het kabinet een reeks beleidsvoorstellen naar de kamer gestuurd. Hiertoe behoort onder meer het idee om de 1e schijf te verlengen tot 42% over de € 150.000,-- aan R&D-loonkosten (voorheen € 110.000). Dit om nog meer ondernemers aan te moedigen van de WBSO-regeling gebruik te maken.

Dit blijkt uit een evaluatie naar de resultaten van de WBSO in de periode 2006-2010 dat onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft uitgevoerd. 

Maar liefst 85% van de ondernemers die met technische productontwikkeling bezig zijn, maken gebruik van de WBSO. Van de kleinere bedrijven (tot 10 werknemers) blijkt nog steeds 42% een aanvraag in te dienen. De WBSO bereikt precies haar doelgroep: maar liefst 96% van de aanvragers behoort tot het midden- en kleinbedrijf.


Meer positieve effecten
Volgens de evaluatie zijn er vele positieve effecten van de WBSO regeling zoals:

  • Loonkosten voor R&D gaan aanmerkelijk omlaag;
  • Stimulering  om meer aan R&D te doen;
  • Kleine bedrijven gaan meer eigen ontwikkeling verrichten in plaats van uit te besteden;
  • R&D wordt beter gepland.

Sinds 2012 wordt de WBSO-regeling gericht op loonkosten voor interne R&D-uren aangevuld met de Research & Development Aftrek (RDA, samenvatting). Deze regeling biedt extra fiscale aftrekmogelijkheden voor R&D-kosten.


Meer informatie?
Maakt u nog geen gebruik van de WBSO-regeling en graag verkennen wij de mogelijkheden voor uw organisatie. Neem contact op met  RTE Adviesgroep  (013 4670400) of vul de checklist in.3 april 2012 Bron: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)