Premiekorting Jong Werkzoekenden

Wat houdt de regeling in?

Werkgevers die in 2014 of 2015 jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar in dienst nemen, krijgen een premiekorting van € 3.500 op jaarbasis. 

De betrokken jongere moet wel uit een uitkeringssituatie komen en de leeftijd op het moment van indiensttreding is bepalend. De duur van de premiekorting is maximaal twee jaar, dus uiterlijk tot en met 31 december 2017. Verder moet het gaan om een arbeidscontract van minimaal een half jaar en 32 uur per week.

De werkgever moet voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen, zoals het bewaren van een doelgroep verklaring van het UWV in de administratie.