Tender geopend: DHI-regeling maakt ambitieuze exportprojecten mogelijk

Onlangs is de DHI-regeling van start gegaan: hiermee worden ambitieuze projecten binnen opkomende markten gestimuleerd. Tot en met 7 april 2017 kunt u weer een aanvraag indienen voor een Demonstratieproject, een Haalbaarheidsstudie of een Investeringsvoorbereidingsstudie.

  1. Demonstratieprojecten voor het demonstreren van een technologie, kapitaalgoed of dienst in een doelland. Op kleine schaal in een reële situatie wordt aangetoond of een project haalbaar en van toegevoegde waarde is voor de lokale omgeving. Subsidie: 50% van de projectkosten, maximaal € 200.000,-.
  2. Haalbaarheidsstudies gericht op het overtuigen van een potentiële klant uit een DHI-land om te investeren in een technologie, kapitaalgoed of dienst. Op basis van een haalbaarheidsstudie wordt de technische en/of financiële haalbaarheid getoetst: kan een investering binnen de gewenste termijn terugverdiend worden? Is het project financierbaar? Is het project technisch realiseerbaar? Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten,               maximaal € 100.000,-.
  3. Investeringsvoorbereidingsstudies waarmee de ondernemer onderzoekt of hij wil investeren in het doelland. Subsidie: 50% van de projectkosten, maximaal € 100.000,-.

 

De aanvraagprocedure is ingrijpend gewijzigd: er moet twee weken vóór de deadline, dus uiterlijk 24 maart 2017, een quickscan worden ingediend. Op basis van deze scan volgt een inhoudelijk advies door subsidieverstrekker RVO. Bij een positief advies door RVO ontvangt de aanvrager een code waarmee een aanvraag ingediend kan worden.

 

De aanvragen worden beoordeeld met een score. De projecten met de hoogste scores worden het hoogste gerangschikt (conform het tenderprincipe). Het budget wordt aan de projecten met de hoogste scores toegekend, totdat het budget uitgeput is.

*Het beschikbare budget voor de eerste tenderronde van 2017 is € 2 miljoen voor DGGF-landen en € 3,75 miljoen voor overige landen.

 

Wilt u meer informatie over de DHI-regeling, weten of uw project geschikt is of wilt u een quickscan indienen? Neem contact op met onze adviseurs via 013 - 467 04 00 of email. Wij helpen u graag!