Loonkosten subsidie: WBSO

Wat houdt de regeling in?

De WBSO, ook wel bekend als S&O-afdrachtsvermindering, is bedoeld om in Nederland belastingplichtige ondernemingen te stimuleren tot het verrichten van Speur- en Ontwikkelingswerk met als doel het realiseren van technologische innovaties.

Deze subsidie is fiscaal van aard. Zowel inhoudingsplichtige ondernemingen (voornamelijk BV’s met personeel in loondienst) als IB-plichtige ondernemingen (zelfstandig ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een Eenmanszaak, VOF, CV of maatschap) kunnen in aanmerking komen voor een fiscale vergoeding.

Zo maken inhoudingsplichtige ondernemingen (dus met personeel) kans op een korting op de door hen maandelijks af te dragen loonbelasting en komen zelfstandige ondernemers in aanmerking voor een extra zelfstandigenaftrek.

Welke activiteiten komen voor subsidie in aanmerking?

Met deze subsidieregeling wil de overheid technische ontwikkeling in de breedte ondersteunen. Onder het S&O-werk vallen zowel onderzoeks- als ontwikkelingsactiviteiten:

1. Technisch onderzoek, waaronder:

  • Technisch wetenschappelijk onderzoek;
  • Technisch onderzoek gericht op verbetering van productieprocessen;
  • Technisch onderzoek gericht op het verbeteren van software;
  • Een analyse van de technische haalbaarheid.

 

2. Technische ontwikkeling, waaronder:

  • Ontwikkeling nieuwe (onderdelen van) producten;
  • Ontwikkeling nieuwe (onderdelen van) productieprocessen;
  • Ontwikkelen van technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur/software;
  • Ontwikkelen van programmatuur/diensten om bestaande componenten (die hoofdzakelijk in eigen beheer zijn ontwikkeld) op technisch nieuwe wijze te integreren of te laten samenwerken.

 

Het gaat hier om fysiek nieuwe producten en/of productieprocessen. Het ontwikkelen van systemen en diensten valt niet onder deze regeling. Uitzondering hierop vormt de ontwikkeling van innovatieve diensten, waarbij bestaande programmatuurcomponenten op een technisch nieuwe wijze worden geïntegreerd.
Voor de ontwikkeling van software is vereist dat het gaat om technisch nieuwe software (een nieuw informatie-technologisch werkingsprincipe). Functioneel nieuwe software of toepassen van bestaande technieken zonder eigen technische ontwikkeling zijn uitgesloten.

Laagdrempelig en voor veel bedrijven bereikbaar

De regeling is laagdrempelig doordat het S&O-werk technisch nieuw voor het bedrijf moet zijn. Het hoeft dus niet nieuw te zijn voor de branche, Nederland of Europa. Bedrijven die investeren in onderzoek en technologische ontwikkeling om bestaande (onderdelen van) producten, productieprocessen of programmatuur te verbeteren/vernieuwen komen veelal voor deze regeling in aanmerking. Dit is veel vaker aan de orde dan men in eerste instantie vermoedt.

 

Hoe vaak kan er aangevraagd worden?

Binnen een kalenderjaar kunnen maximaal 3 aanvragen ingediend worden. Een aanvraagperiode bestaat uit minimaal 3 kalendermaanden. Uitzondering vormen bedrijven met een R&D-afdeling: deze mogen aanvragen indienen voor een geheel kalenderjaar. Houdt er rekening mee dat een aanvraag, uiterlijk een maand voordat de aanvraagperiode start, ingediend moet zijn.

Hoe hoog is de subsidie?

Voor inhoudingsplichtige ondernemingen bedragen de subsidiepercentages in 2015:

  • 35 % subsidie over de eerste € 250.000,- aan loon van personeel belast met S&O-werk;
  • 14% subsidie over het resterende S&O-loon.

 

De eerste keren dat een inhoudingsplichtige onderneming (d.w.z. technostarter: jonger dan 5 jaar) een S&O-verklaring krijgt voor deze regeling, kan het percentage van 35% verhoogd worden naar 50%! Van deze zogenaamde startersfaciliteit kan een technostarter maximaal 3 jaren gebruik maken.
De inhoudingsplichtige ondernemer brengt de subsidie in mindering op de (maandelijks) af te dragen loonbelasting/premies volksverzekeringen.
Voor zelfstandige ondernemers die op jaarbasis minimaal 500 uur aan S&O-werkzaamheden verrichten, geldt dat zij in aanmerking komen voor een extra zelfstandigenaftrek. In 2015 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 12.421,-. Voor technostarters valt deze 50% hoger uit en bedraagt € 18.634,-.