SDE+ subsidie voor zonnepanelen (rekenvoorbeeld)

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE+ speelt hier op in door het vergoeden van het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en de kostprijs van duurzame energie. De vergoeding wordt verstrekt gedurende een periode van 5,8,12 of 15 jaar.

 

Gefaseerde openstelling

Er komen in 2016 twee rondes van ieder 4 fases aan openstellingen. Binnen de fases kunnen verschillende soorten projecten tegen een maximum basisbedrag worden ingediend. In de eerste week kunnen enkel projecten van technologieën met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh worden ingediend. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens:  € 0,11/kWh, € 0,13/kWh en € 0,15/kWh.

 

De vrije categorie

Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde 'vrije categorie' in te dienen. Dit kan op tienden eurocent. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

 

Zonnepanelen

De SDE+ subsidie voor zonnepanelen kan alleen aangevraagd worden voor installaties vanaf 15kWP. Uitgaande van een capaciteit van 250WP per paneel, gaat het dus om installaties met meer dan circa 60 zonnepanelen. De ruimte die u hiervoor moet inschatten is ongeveer gelijk aan een (dak)oppervlakte van 350 m2 .

Een tweede voorwaarde die de subsidie stelt is dat de installatie aangesloten dient te worden op een zogenaamde grootverbruiksaansluiting. Dit betekent dat de meterkast gezekerd dient te zijn met meer dan 3 x 80 Ampère.

 

Berekening SDE+ Subsidie

 

Stel, u wilt investeren in een installatie van 100 zonnepanelen met een capaciteit van 275WP per paneel. Oftewel de installatie heeft een vermogen van 27,5 kWp. De maximaal subsidiabele jaarproductie bedraagt: 27,5*950(max vollasturen) = 26.125 kWh. Deze installatie kan in Nederland 25.000 kWh opleveren. Stel dat de aanvraag plaatsvindt in:

 

Fase 1- opening op 1 maart: Voorlopige bijdrage=  9 minus 4,4 = 4,6 ct per kWh (vrije fase)

Hieruit volgt dat de voorlopige jaarlijkse bijdrage bedraagt:  €1.201,75 (26.125 vermenigvuldigd met 4,6 ct).

 

Fase 2-opening op 7 maart: Voorlopige bijdrage= 11 minus 4,4 = 6,6 ct per kWh (vrije fase)

Hieruit volgt dat de voorlopige jaarlijkse bijdrage bedraagt:  € 1.724,25 (26.125 vermenigvuldigd met 6,6 ct).

 

Fase 3- opening op 14 maart: Voorlopige bijdrage = 12,8 minus 4,4 = 8,4 ct per kWh.

Hieruit volgt dat de voorlopige jaarlijkse bijdrage bedraagt:  €2.194,50 (26.125 vermenigvuldigd met 8,4 ct).

 

Terugverdientijd

Uitgaande dat een investering van 100 zonnepanelen € 20.000,-  bedraagt, dan is bij de meest gunstige bijdrage (fase 3) deze investering al na 2 jaar terugverdiend! Hierbij gaan we uit van een tariefstijging van 3%.

 

jaar Opbrengst in kWh Tarief elektriciteit Besparing* Besparing cumulatief
1 23.925 € 0,23 € 7.697,25 € 7.697,25
2 23.758 € 0,24 € 7.822,66 € 15.519,91
3 23.591 € 0,24 € 7.950,92 € 23.470,83
4 23.426 € 0,25 € 8.082,11 € 31.552,94
5 23.262 € 0,26 € 8.216,29 € 39.769,23

* = opbrengst energie + subsidie

Geïnteresseerd?

Hopelijk heeft dit rekenvoorbeeld u meer inzicht verschaft in het fiscale voordeel dat de SDE+ regeling kan bieden. RTE Adviesgroep kan voor u persoonlijk de mogelijkheden binnen de SDE+-regeling in kaart brengen en samen met u het aanvraag – en afwikkelingstraject verzorgen. Meer informatie? Neem dan contact op met onze adviseurs via 013 – 467 04 00 of maak gebruik van het contactformulier

Subsidiebarometer.nl