Starterslift

Wat is Starterslift?

Starterslift helpt starters op weg van een idee naar een eigen bedrijf. Starterslift scout en screent startende ondernemers en ondersteunt hen bij het op de markt brengen van producten, diensten en concepten.

Financiering via Starterslift

Starterslift heeft twee fondsen die het mogelijk maken om in een zeer vroege fase van de onderneming financiering te krijgen. Vanuit het Pre-Seed fonds kunnen leningen tot € 50.000,- verstrekt worden.   Vanuit het Proof of Concept fonds kan financiering worden verkregen in de vorm van een lening of een investering tot € 125.000,-.

De fondsen zijn beschikbaar voor innovatieve bedrijven met groeipotentie in de regio West- en Midden-Brabant, die korter dan vijf jaar bestaan.

Wat financieren deze fondsen?

Een pre-seed lening  is bedoeld voor het financieren van  voorbereidende activiteiten t.b.v. bedrijfsmatige exploitatie (bijv. marktonderzoek, afspraken met leveranciers, opstellen en toetsen businessplan, Intellectueel eigendom, etc.).

Het Proof of Concept fonds is specifiek bedoeld voor de technische haalbaarheid van een technologie, door bijvoorbeeld een prototype te bouwen om aan te tonen dat het idee werkt of het inzetten van een uitvoerig haalbaarheidsonderzoek.

Juist de mogelijkheid om in de idee- en startfase geld te verstrekken is kenmerkend voor deze fondsen. En, niet onbelangrijk, er hoeft nog geen omzet te zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor financiering via Starterslift? Neem dan contact op met één van onze adviseurs (013-467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier. 

Lees ook het onlangs gepubliceerde nieuwsbericht over Pre-seed- en POC-leningen.