Vroegefasefinanciering

Wat houdt de regeling in?

Een cruciale fase bij de ontwikkeling van vernieuwende producten, diensten of processen is de stap van idee (of onderzoek of concept) tot de aanvang van de product- (proces-of dienst) ontwikkeling; er worden commerciële concepten gecreëerd en geverifieerd, de geschikte markt wordt geïdentificeerd en de juiste licenties (IP's) worden ontwikkeld. Deze fase noemen we de vroege fase of vernieuwingsfase. Vroegefasefinanciering (VFF) helpt ambitieuze ondernemers de commerciële potentie van hun ideeën aan te tonen. Met VFF kunnen ondernemers een risicodragende geldlening ontvangen waarmee ze de activiteiten kunnen financieren om de aannames in hun ondernemingsplan te toetsen.

Wat is de doelgroep?

Innovatieve starters (<5jaar) kunnen een geldlening ontvangen voor een vroegefasetraject. De belangrijkste voorwaarden voor innovatieve starters zijn als volgt:

 • Aan kunnen tonen dat er producten worden ontwikkeld die technologisch nieuw zijn.
 • In het bezit zijn van een S&O verklaring (verkregen bij de WBSO) of een verklaring van een onafhankelijke accountant die verklaart dat in één van de voorafgaande drie jaren minimaal 10% van de exploitatiekosten bestond uit uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.
 • Starters zijn nog niet begonnen met uitvoering van een traject voor datum van de aanvraag.
 • Starters moeten in staat zijn om de geldlening terug te betalen.
 • Een investeerder wil en kan de vervolgfinanciering verstrekken.

 

Academische innovatieve starters kunnen via het programma Take-off financiering van de vroegefase van innovatieve nieuwe bedrijvigheid (haalbaarheidsstudies of vroegfasetrajecten) aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:

 • Het gaat om commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen.
 • Nieuw wordt gedefinieerd als aantoonbaar niet ouder dan zes jaar op moment van indiening aanvraag.
 • Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor een vroegefasetraject moet een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd.

 

Bestaande MKB-ondernemers kunnen financiering ontvangen voor een vernieuwingstraject.

De belangrijkste voorwaarden voor MKB ondernemers zijn als volgt:

 • Het vernieuwingsfasetraject houdt experimentele ontwikkeling in.
 • Ondernemers zijn nog niet begonnen met uitvoering vernieuwingstraject voor datum van de aanvraag.
 • Het vernieuwingsfasetraject kan binnen twee jaar worden afgerond.
 • Ondernemers moeten in staat zijn om de geldlening terug te betalen.
 • Ondernemers kunnen de aangevraagde geldlening niet verkrijgen bij anderen.
 • Een investeerder wil en kan de vervolgfinanciering verstrekken.

 

Budget en subsidiepercentages

In 2016 bedraagt het totale budget voor de Vroegefasefinanciering € 9,65 miljoen verdeeld over de drie doelgroepen.  nnovatieve starters kunnen tot 100% van de kosten gefinancierd krijgen, minimaal € 50.000,- en maximaal € 350.000,-. Voor bestaande bedrijven gelden financieringsmogelijkheden van 35% tot 45% met een ondergrens van € 110.000,- en een bovengrens van € 350.000,-. De subsidie voor academische innovatieve starters bestaat uit een subsidie en/of een geldlening.

Aanvraagprocedure en deadline

Per 1 januari 2016 kunnen MKB-ondernemers en innovatieve starters aanvragen indienen voor de Vroegefasefinanciering. De aanvraagtermijn is open gedurende het gehele kalenderjaar! Voor academische innovatieve starters is er nog een bekend te maken tenderperiode. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW).

Aanvragen worden volgens de onderstaande stappen ingediend;

1.Quickscan / intake vroegfasefinanciering;

2.Aanvraagformulier en bijlagen ontwikkelen (businessplan, cashflowprogrnose etc);

3. VFF aanvraag indienen.

Let op: er dient wel aangetoond te worden dat er geen alternatieve financieringsopties zijn.

De optimale financieringsmix

Met de Vroegefasefinanciering is er een financieringsinstrument beschikbaar dat mogelijk past in uw optimale financieringsmix. Afhankelijk van de levensfase van uw product of onderneming kan deze speciale vorm van financiering uitkomst bieden. Wilt u weten of deze vorm van financiering bij uw als onderneming  past? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier. RTE Adviesgroep realiseert samen met u de juiste balans in uw financieringsmix.

Subsidiebarometer.nl